یادنامه اساتید حشره شناسی

""دوازدهم اسفندماه  1376 ستاره اي از آسمان كشاورزي ايران غروب كرد كه فروغ آن ره گم كرده هاي شبهاي ظلماني صحراها را هادي بود. دانشجويان و كشاورزان خسته دل و رنجيده، دل را به اين خوش داشتند كه در گرفتاريها راهنمايشان باشد. راستي او كه بود؟ از كجا آمده بود؟ و به كجا رسيد؟ چگونه در قلب دانش پژوهان و دانشجويان و كشاورزان جاي گرفت؟ كشاور زاده اي كه به استاد ممتازي دانشگاه تهران مفتخر گرديد. او كه بود كه از هيچ شروع كرد و به همه چيز رسيد؟ دكتر مرتضي اسماعيلي پارسايي كه بر توسن نفس لجام زده، تن را از قيد پيراهن رهانيده بود...."" بر گرفته از کتاب یادنامه استاد اسماعیلی...یادش گرامی
 
انجمن حشره شناسی ایران
 
 
اسماعیلی
 

حق نشر

به انجمن حشره شناسی ایران خوش آمدید!

سال نو مبارک!به انجمن حشره شناسی ایران خوش آمدید.

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction